Praxe
Sem vložte podnadpis

Krkonoše 2017

Další fotografie zde.

 • Krkonošský národní park - KRNAP
 • Klínové boudy, Rennerovy boudy
 • Čertova strouha
 • Sněžka
 • Pančavský vodopád
 • jezera Wielki a Maly Staw (Malý a Velký stav)
 • Výrovka, Luční hora, Luční a Labská bouda, prameny Labe
 • úpská rašeliniště
 • Vrchlabí, Špindlerův mlýn
 • farma Hucul (koně) a mnoho dalšího
 • Křivoklátsko 2017

  • Naučná stezka Brdatka
  • Přírodní rezervace "U Eremita"
   (poznávání dřevin a rostlin Křivoklátska)
  • Přírodní rezervace Čertovka
  • hrad Křivoklát
  • Hamousův statek
  • muzeum J. Barranda
  • údolí řeky Berounky
  • Skryjský luh - naleziště trilobitů, které si studenti sami hledali a objevili :-)
  • Přírodní rezervace Jezírka
  • Zbirožský potok
  • mapování biotopů v PR Na Babě
  • naučná stezka Paraplíčko
  • výstava "Lesy kolem nás" v IVS Lesů ČR
  • naleziště kambrické fosilní fauny

  Další fotografie zde.

  Šumava 2016

  Kokořínsko 2015

  • skalní města
  • kaňonovitá údolí
  • kvádrové pískovce
  • neovulkanické vrchy ad.

  Další fotografie zde.

  Národní park Podyjí

  Co všechno jsme viděli?

  • Klínové boudy
  • Krkonošský národní park - KRNAP
  • Rennerovy boudy
  • Adolfova vyhlídka
  • Potrava obratlovců v KRNAPu (přednáška)
  • Sněžka
  • Pančavský vodopád
  • jezera Wielki a Maly Staw (Malý a Velký stav)
  • Výrovka, Luční hora, Luční a Labská bouda
  • úpská rašeliniště
  • Vrchlabí, Špindlerův mlýn
  • a mnoho dalšího

  2002

  Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin.

  Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše.

  Další fotografie zde.

  Národní park Šumava

  Co se nám líbilo nejvíce?

  • jízda na kole, zajímavé lokality, pestrý program
  • večerní aktivity
  • IC Kvilda - foto koutek, zajímavé 3D filmy o Šumavě
  • mikroskopování a sběr materiálu
  • pekárna v Kvildě
  • ubytování v chatě Hamerka
  • pracovníci správy národního parku Šumava
  červen 2003

  Co všechno jsme ze sedla kola viděli?

  • Kvilda - první osídlená vesnice na Šumavě
  • česko-německý přechod Bučina
  • Knížecí pláně se sudetským hřbitovem
  • Borová lada
  • prameny Vltavy - 1 172 m n. m.
  • Černá hora - 1 318 m n. m. - les napadený kůrovcem ("Česká Kanada")
  • Jezerní, Tříjezerní slať
  • Filipova Huť - obec, kde se dříve tavilo  a vyrábělo sklo
  • kůrovec a šumavské lesy (přednáška)
  • šumavské fauna a flóra - rys ostrovid, tetřev hlušec, tetřívek, endemické rostliny - orchideje ad.
  • Zlatá studna, Churáňov, Zadov, Zhůří
  • Antýgl - sklářská huť, založena roku 1523
  • řeka Vydra, muzeum Rokyta - muzeum plavby dřeva a geologické muzeum
  • Vchynicko-Tetovský plavební kanál
  • Modrava - historická obec
  • Zlatá stezka
  • Březník - ekologická stezka

  květen 2002

  Co všechno jsme viděli?

  • přehradu Lipno
  • město Horní Planá
  • rodný dům Adalberta Stiftera
  • šumavské lesy

  Co jsme dokázali?

  Tato praxe byla zaměřena prakticky, za účelem podpory přírody, proto jsme jeli vysazovat stromky - buky, smrky, jedle.

  Během pěti dnů jsme ve 30 lidech dokázali vysadit 10 000 kusů stromků. Úctyhodný výkon :-).


  Národní park Krkonoše

  červen 2004

  Co všechno jsme dělali

  • čištění strouhy od rašeliny (skvělá zábava)
  • přestavění elektrických ohradníků pro ovečky (stáda s 300 kusy)
  • sekání a hrabání trávy - zasypání erozních děr

  CHKO Křivoklátsko

  duben 2016

  Co všechno jsme viděli?

  • Naučná stezka Brdatka
  • Přírodní rezervace "U Eremita" (poznávání dřevin a rostlin Křivoklátska)
  • Přírodní rezervace Čertovka
  • hrad Křivoklát
  • Hamousův statek
  • muzeum J. Barranda
  • údolí řeky Berounky
  • Skryjský luh - naleziště trilobitů, které si studenti mohli zkusit sami nalézt
  • Přírodní rezervace Jezírka
  • Zbirožský potok
  • mapování biotopů v PR Na Babě
  • naučná stezka Paraplíčko
  • výstava "Lesy kolem nás" v IVS Lesů ČR
  • naleziště kambrické fosilní fauny

  Chráněná krajinná oblast Pálava

  květen 2004 - 2008

  Co všechno jsme viděli?

  • CHKO Pálava - vyhlášena 1976, skládá se z Pavlovských vrchů a Miloveckého lesa
  • Nové Mlýny - Novomlýnské nádrže s vysokým počtem vodního ptactva
  • teplomilná fauna a flóra
  • Sedlce - naučná stezka Lednické rybníky
  • pěstování vinné révy (rok 1070)
  • Lednicko-Valtický areál - zámek Lednice, Valtice, Sedlec (sirné lázně), Hraniční zámeček, Rybniční zámek
  • sv. Kopeček - 14 kapliček
  • Kozí hrádek
  • Turold
  • jeskyně Turold - unikátní jeskyně bez krápníkové výzdoby (nemá vodu), světový význam, jelikož má 7 druhů různých výzdob
  • Mikulov
  • Kočičí skála, Stolová hora (Tabulová hora), Sirotčí hrad
  • Pavlov - rezervace staveb lidové architektury
  • Díčí hrad, Pod Děvínem
  • Křivé jezero - lužní les
  • NPR U Nesyta
  • národní park Podyjí
  • řeka Dyje
  • Bulhary
  • Lednice - zámek, park a zahrady, minaret
  • Dolní Věstonice - archeologické muzeum, kalendář věků
  • Čížov, Hardegg, Hardeggská vyhlídka
  • ledové sluje - soustava podzemních puklin s chladným vzduchem
  • Hamerské vrásy
  • Vranov nad Dyjí

  Orlík

  červen 2005

  Co jsme dělali

  • naučná stezka Orlík - Zvíkov
  • Žďákovský most
  • zámek Orlík a jeho park
  • mikroskopování trvalých preparátů lidských a myších buněk
  • mikroskopování jednoděložných a dvouděložných rostlin
  • stavba rostlinné a živočišné buňky
  • mikroskopování bezobratlých
  • sběr materiálu v přírodě

  Více fotografií naleznete zde.