Soutěže
Sem vložte podnadpis

Klub ekologické výchovy a Zelený kříž
UNESCO

12. 06. 2017

12. června v Černínském paláci v Praze obdržel student 3. ročníku Petr Sládek diplom za 2. místo v třetí věkové kategorii XV. ročníku literární soutěže na téma "Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy a Slezska".

Ukázka: Fabiánův kraj

Brdský typ roubených chalup se zastřešenou pavlačí, Strašice dvůr Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámil se svou rodnou vsí, kde žiji celý svůj život. Jedná se o obec Strašice v Plzeňském kraji. Vesnice leží 12,5 km jihovýchodně od Rokycan. V naší vsi žije asi 2500 obyvatel a je rozdělena do tří celků: huť, ves a dvůr.

Ve Strašicích je spousta zajímavostí, které stojí za to vidět. Dominantou naší obce je původně gotický kostel sv. Vavřince přestavěný v barokním slohu. Naproti němu se nad obcí tyčí bývalá fara, na jejímž místě byl ve středověkých dobách vybudován hrad. Strašice spadaly do rožmberské državy, a když si Karel IV. vyřizoval účty s Petrem I. z Rožmberka, hrad vypálil a ten poté zanikl. V lesích kolem Strašic býval ještě jeden hrad. Byl to hrad Vimberk, který stával na cestě mezi Dobříví a Strašicemi. Jeho posádka měla za úkol hlídat důležitou obchodní cestu mezi Plzní a Prahou. V pozdější době však rovněž ztratil význam a zanikl.

Po celých Strašicích jsou rozeseté starobylé roubené chalupy brdského typu, pro něž je typická zastřešená pavlač podél jedné strany domu. Tyto roubenky jsou uznanou kulturní památkou. Vesnice je ze tří stran obklopena lesem, ze severozápadu to je přírodní park Trhoň a od východu k západu pak nově vzniklá CHKO Brdy. Na čtvrté straně se od severu k východu rozprostírají pole a pastviny.

Jak už jsem psal výše, obec se nachází na hranicích s Brdy, které jsou jedinečné svou neposkvrněnou přírodou. Před vyhlášením CHKO se zde asi padesát let rozprostíral vojenský prostor. Vstup do lesa byl přísně zakázán, příroda se tu tedy vyvíjela samostatně a to jí evidentně velmi prospělo, stejně tak jako časté požáry, které daly vzniknout jedinečnému ekosystému vřesovišť. V bývalých kasárnách můžete navštívit i Muzeum Středních Brd. Jeho expozice se zabývá nejen vojenskou historií, ale na své si přijdou i milovníci přírody, či hornických nebo uhlířských tradic. Oblast byla osídlena zejména kvůli výskytu železné rudy. K jejímu zpracování je zapotřebí uhlí, které zde bylo vypalováno. Dodnes v okolních lesích naleznete urovnaná místa po milířích. V další části bývalých kasáren, které posádka opustila v roce 2001, se nachází muzeum dopravy, kde najdete množství historických autobusů a trolejbusů, někdy se naskytne i možnost se takovým strojem svézt. Například o posvíceních muzeum pořádá okružní jízdy po obci, které končí před muzeem, avšak nastoupit můžete na jedné z připravených zastávek na trati. Jste-li příznivci historických staveb a historie, mám pro vás ještě jeden návrh, a to výlet k Třítrubeckému zámečku. Ten byl původně vybudován jako lovecký zámeček, ale po zabrání prostoru armádou sloužil vojenským potřebám. Na zámečku jednu noc strávil i první československý prezident T. G. Masaryk. Za druhé světové války zde měl domácí vězení vysoký německý důstojník za to, že na východní frontě ustoupil. K zámečku se lze dostat příjemnou procházkou již zmíněným CHKO podél koryta Padrťského potoka. Na druhém břehu od zámečku se tyčí vrchol Lipovsko, na kterém údajně stával hrad Chlukov, ale archeologické průzkumy tuto tezi nepotvrdily, ani nevyvrátily. Přes vrchol vede i zelená naučná stezka, která vás provede okouzlující brdskou přírodou. Jestli se nyní chystáte vyrazit k nám na výlet, rád bych vám ještě doporučil navštívit historické památky v sousední obci Dobřív. Ta leží od Strašic na západ, směrem na Rokycany. Zde naleznete Švédský most, vodní hamr pocházející z dob třicetileté války a velké množství roubených chalup.

Abych ukončil svůj strohý popis mé rodné vesničky a jejího blízkého okolí, musím dodat, že je to malebná krajina s mnoha historickými zajímavostmi, obklopená neposkvrněnou přírodou a opředená tajemnými příběhy. Pokud naši obec navštívíte, určitě nebudete litovat a zažijete úžasná dobrodružství. Nejkrásnější je to zde z jara nebo na podzim. Na jaře, kdy se příroda probouzí a vše se zelená do nové síly, všechno kolem kvete, tady člověk snadno doplní energii. K podzimu se zas příroda připravuje na zimní spánek, stromy se barví do sytých barev. Mlhy, nad nimiž se rýsují vrcholky kopců, se líně povalují v údolích za chladných rán.

Středoškolská odborná činnost

25. 04. 2017

Na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně se v úterý
25. dubna 2017 uskutečnil 39. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Soutěžilo se v pestré nabídce 18 oborů a zúčastnilo se 87 soutěžících z 28 středních škol Středočeského kraje.

Z naší školy se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku oboru Ochrana a tvorby životního prostředí Jan Häusler a Petr Záluský.

Jan Häusler soutěžil v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a obsadil druhé místo s prací, která byla zaměřena na stav vegetace v NPR Karlštejn.

Petr Záluský soutěžil v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a obsadil druhé místo s prací zaměřenou na hydrologické hodnocení toku Ohrazenický potok.

Studenti prokázali samostatnost a schopnost při řešení odborných problémů a před porotou dokázali svou práci nejen prezentovat, ale i o ní diskutovat a obhájit své znalosti.

Poděkování patří také učitelům odborných přírodovědných předmětů, kteří poskytli studentům konzultace.

Druhé a třetí místo je pro ně i pro naši školu velkým úspěchem. Gratulujeme!

Den Země

21. 04. 2017

Více fotografií naleznete zde

Ve dnech 20. a 21. dubna se žáci třetího ročníku zúčastnili Dnů Země pořádaných v areálu zámku v Králově Dvoře (20.04.) a v Berouně, náměstí
(21. 04.)

Studenti si připravili řadu her a soutěží zaměřených na znalosti dětí z okolních základních škol o třídění odpadů či fauně a flóře České republiky.

Ve dnech 20. a 21. dubna se žáci třetího ročníku zúčastnili Dnů Země pořádaných v areálu zámku v Králově Dvoře (20.04.) a v Berouně, náměstí

Žáci také měli možnost, za asistence našich studentů, vyzkoušet chemické pokusy na odhalení neviditelného inkoustu a zjištění pH roztoků, které běžně najdete v domácnostech.

Mezi dalšími přítomnými organizacemi byly například Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras, Vojenské lesy ČR, ASEKOL ad.

Prezentiáda 2017

18. 04. 2017

Studenti 2. ročníku oboru Ochrana a tvorba životního prostředí Hana Jerlinková, Jakub Jirsa a Tereza Klánová, postoupili do krajského kola soutěže Prezentiáda, ročník 2017.

Letošní témata byly dvě - Nejvýznačnější vynález a Láska, sex a něžnosti. 

Studenti si vybrali téma číslo dvě. K němu vytvořili prezentaci, kterou v krajském kole obhajovali.