O škole

Státní střední odborná škola, zřizovaná Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 00, Praha 5.

Škola je zřizována jako příspěvková organizace pod IČ 47558504, IZO střední školy: 047558504, REDIZO 600006841.

Posláním školy je vzdělávání žáků. Vedle toho má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost - školící činnost, ubytování, hostinskou činnost a činnost svářečské školy

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Škola v dnešní podobě vznikla dne 1. 1. 2002 sloučením (do 31. 12. 2001) Střední zemědělské školy, Hořovice a Střední odborné školy, Hořovice a od 1. září 2003 převzetím výuky strojírenských učebních oborů dřívějšího o.p.s SOU Buzuluk, Komárov.

Střední zemědělská škola Hořovice v roce 1996 oslavila 110. výročí své existence.

Školní vyučování bylo zahájeno 16. listopadu 1886 v budově tzv. Hospodářské školy v dnešní Masarykově ulici. č.p. 387. Popud k založení školy vyšel od okresního hospodářského spolku v Hořovicích.

6. 3. 1894 kuratorium zakoupilo od továrníka J.Jindáčka 1000 m2 pole pro stavbu budovy školy a v roce 1895 nákladem 15000 zlatých bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy školy - budovy, která dnes slouží jako pavilon výuky odborných předmětů a laboratoře.

Od roku 1961 je škola umístěna v budově postavené v roce 1933 na Palackého náměstí 640. Tato budova je dnes majetkem obce Hořovice a škola platí za užívání budovy nájemné. Omezené finanční možnosti konce devadesátých let nutí školu k úsporným opatřením a k hledání nových možností, jak realizovat výuku ve vlastních budovách. V Hořovicích si škola vytvořila tradici především ve výchově studentů v zemědělských ekonomických oborech.